+90 530 703 02 99
gocizleme@gmail.com

FOTOĞRAFLARLA ZORLA YERİNDEN EDİLME

Göç İzleme Derneği, ülke içinde zorla yerinden edilen yurttaşların sosyal, kültürel, ekonomik ve hukuki sorunlarını görünür kılmak, bu sorunların çözümü konusunda destekleyici çalışmalar yürütmek ve yerinden edilen yurttaşlar ile sosyal dayanışmayı geliştirmek amacıyla 2016 yılında İstanbul’da kuruldu.


Göç-İzder, adalet arayışında olan yurttaşları desteklemeyi, toplumsal hafızayı güçlendiren belgelendirmeye dayalı çalışmalarıyla toplumsal barışa ve demokrasiye katkı sağlamayı, yerinden edilme süreci ve sonrasında yurttaşlarınyaşadıkları maddi-manevi zararların tazmini için hukuk mekanizmalarına etkin erişmelerini sağlamayı hedefler.


Göç-İzder, ülke içinden zorla yerinden edilme uygulamalarının yarattığı yıkıcı sonuçları belgelemeyi, aynı zamanda yaşanan sürece dair yüzleşmeyi sağlamayı, yakılan ve boşaltılan köylere dönüşün sağlanması için gerekli koşulların oluşturulması yönünde politik aktörlere baskı yapmayı hedefler.

Belgemizin tamam ektedir.