FOTOĞRAFLARLA ZORLA YERİNDEN EDİLME

Zorla yerinden edilme sadece bir yerden bir yere gitmek değildir, parçalanmadır, dağılmadır, yok oluştur.